Johan Persson expert inom Windows Server, SBS, Deployment, Infrastruktur
Johan Persson
Fredrik Jonsson expert inom Säkerhet, Active Directory, Infrastruktur, Powershell
Fredrik Jonsson
Tommy Clarke expert inom Office 365, Lync
Tommy Clarke
Göran Husman expert inom Sharepoint, Office 365
Göran Husman
Mikael Bohlin expert inom SQL Server, Infrastruktur
Mikael Bohlin
Marcus Olsson expert inom Utveckling, SQL Server, Infrastruktur
Marcus Olsson
Dr Stefan Ivarsson expert inom Säkerhet, Skadlig kod, Utveckling
Dr Stefan Ivarsson
Jakob Gottlieb Svendsen expert inom System Center
Jakob Gottlieb Svendsen
Marcus Murray expert inom Säkerhet, Skadlig kod
Marcus Murray
Joel Fjordén expert inom Utveckling, Mobilt, Windows Phone
Joel Fjordén
Kent Nordström expert inom Säkerhet, Forefront
Kent Nordström
Janne Hasslöf expert inom Utveckling, TFS
Janne Hasslöf
Thomas Lee expert inom PowerShell, Infrastruktur, Powershell
Thomas Lee
Kent Agerlund expert inom System Center
Kent Agerlund
Mathias Olausson expert inom Utveckling, Windows Azure, TFS
Mathias Olausson
Johan Straarup expert inom Utveckling
Johan Straarup
Aleksandar Nikolic expert inom
Aleksandar Nikolic
Johan Arwidmark expert inom
Johan Arwidmark
Fabio Viggiani expert inom Säkerhet, Utveckling
Fabio Viggiani
Jeremy Moskowitz expert inom Active Directory, Windows Server
Jeremy Moskowitz
Jesper Fernström expert inom Utveckling, TFS
Jesper Fernström
Peter Oreland expert inom TFS
Peter Oreland
Kirk Pepperdine expert inom
Kirk Pepperdine
Robert Hedblom expert inom System Center, Infrastruktur
Robert Hedblom
Christian Ståhl expert inom Sharepoint
Christian Ståhl
Jörgen Brandelius expert inom System Center, Windows Server, Deployment, Infrastruktur
Jörgen Brandelius
Richard Ulfvin expert inom System Center, Infrastruktur
Richard Ulfvin
Daniel Gustafsson expert inom
Daniel Gustafsson
Markus Lassfolk expert inom Säkerhet, Windows Azure, Active Directory, System Center, PowerShell, Windows Server, Infrastruktur
Markus Lassfolk
Michael Yarichuk expert inom Utveckling
Michael Yarichuk
Daniel Ulrichs expert inom Active Directory, Infrastruktur
Daniel Ulrichs
Shanti Lindström expert inom Säkerhet, Skadlig kod
Shanti Lindström
Erwin van Hunen expert inom Sharepoint
Erwin van Hunen
Steinar Andersen expert inom SQL Server, Infrastruktur
Steinar Andersen
Mikael Nyström expert inom Active Directory, Windows Client, Windows Server, SBS, Deployment, Infrastruktur
Mikael Nyström
Johan Åkerström expert inom PowerShell, Infrastruktur, Powershell
Johan Åkerström
Tiberiu Covaci expert inom Utveckling, Windows Azure
Tiberiu Covaci
Kåre Rude Andersen expert inom System Center
Kåre Rude Andersen
Magnus Timner expert inom TFS
Magnus Timner
Håkan Winther expert inom Utveckling, SQL Server
Håkan Winther
Björn Brolin expert inom Säkerhet, Skadlig kod
Björn Brolin
Niklas Goude expert inom Säkerhet, PowerShell, Infrastruktur, Powershell
Niklas Goude
Hasain Alshakarti expert inom Säkerhet, PKI & Certifikat
Hasain Alshakarti
Kaido Järvemets expert inom
Kaido Järvemets
Henrik Garpenrud expert inom Exchange
Henrik Garpenrud

Säkerhet
Skadlig kod
PKI & Certifikat
Sharepoint
Utveckling
SQL Server
Windows Azure
Active Directory
Office 365
System Center
PowerShell
Windows Client
Windows Server
Forefront
Exchange
Mobilt
BizTalk
Lync
Windows Phone
TFS
SBS
Deployment
Infrastruktur
Powershell


Alan Smith
Alan Smith expert inom Utveckling, Windows Azure, BizTalk
Alan är en ledande utvecklare och expert inom Biztalk, belönad med Microsoft MVP åtta gånger. Idag är hans fokusområden BizTalk Server, WCF, WF och Windows Azure.
Aleksandar Nikolic
Aleksandar Nikolic expert inom
Aleksandar är Microsoft MVP i PowerShell och Microsoft Azure Insider med över 17 års erfarenhet som systemadministratör, föreläsare och instruktör.
Ayende Rahien
Ayende Rahien expert inom Utveckling
Ayende Rahien är MVP med över 15 års erfarenhet inom utvecklarvärlden och ett starkt fokus på Microsoft och .NET.
Björn Brolin
Björn Brolin expert inom Säkerhet, Skadlig kod
Björn Brolin är en mycket meriterad sårbarhetsforskare med djupa kunskaper i kernel mode Windows och en av de i särklass mest tongivande personerna i TrueSec Research.
Christian Ståhl
Christian Ståhl expert inom Sharepoint
Christian är expert på Sharepoint Designer, belönad med SharePoint Server MVP och en mycket uppskattad instruktör på LabCenter.
Daniel Gustafsson
Daniel Gustafsson expert inom
Daniel är IT-expert med fokus på digital samverkan. Han är en av tre i Sverige med certifieringen Microsoft Certified Master inom Exchange.
Daniel Ulrichs
Daniel Ulrichs expert inom Active Directory, Infrastruktur
Daniel har gedigen bakgrund inom infrastruktur med särskilt fokus på priviligierad identitetshantering i Active Directory och dess säkerhetskomponenter.
Dr Stefan Ivarsson
Dr Stefan Ivarsson expert inom Säkerhet, Skadlig kod, Utveckling
Stefan Ivarsson är säkerhetsexpert på TrueSec med fokus på penetrations- och säkerhetstester, kodgranskning och att utveckla script och säkerhetsverktyg.
Emil Kvarnhammar
Emil Kvarnhammar expert inom Mobilt
Emil är en väl ansedd instruktör och utvecklare på TrueSec med fokus på säkerhet i utvecklingsprocessen, säker kommunikation, säkerhet i mobila plattformar, kryptografi och smarta kort.
Erwin van Hunen
Erwin van Hunen expert inom Sharepoint
Erwin är MVP, en av få Microsoft Certifierade Masters i SharePoint och erfaren instruktör inom Sharepoint-utveckling med kunskaper inom MCTS, MCPD och MCITP.
Fabio Viggiani
Fabio Viggiani expert inom Säkerhet, Utveckling
Fabio Viggiani är en mycket erfaren penetrationstestare och säkerhetskonsult på TrueSec, specialiserad på att hacka webbapplikationer.
Fredrik Jonsson
Fredrik Jonsson expert inom Säkerhet, Active Directory, Infrastruktur, Powershell
Fredrik ”DXter” Jonsson är senior IT-säkerhetskonsult med fokus på nätverkssäkerhet och identitetshantering, med djupa kunskaper inom ADCS och ADFS.
Göran Husman
Göran Husman expert inom Sharepoint, Office 365
Göran är lösningsarkitekt och en av LabCenters mest erfarna instruktörer. SharePoint, Exchange och Office 365 är bara några av hans expertområden.
Hasain Alshakarti
Hasain Alshakarti expert inom Säkerhet, PKI & Certifikat
Hasain är en av Sveriges främsta IT-säkerhetsexperter med fokus på nätverk och PKI. Han är en frekvent anlitad föreläsare och instruktör på event världen över, belönad med MVP inom Enterprice Security.
Henrik Garpenrud
Henrik Garpenrud expert inom Exchange
Henrik Garpenrud arbetar som UC-arkitekt med fokus på Microsoft Exchange och Lync. Han har arbetat som konsult, utbildare och föreläsare sedan 1999 och är en Microsoft Certified Master inom Exchange sedan 2011.
Håkan Winther
Håkan Winther expert inom Utveckling, SQL Server
Håkan är vice VD och seniorkonsult på SQL Service AB, med expertis inom business intelligence och utveckling inom Microsoft SQL Server.
Jakob Gottlieb Svendsen
Jakob Gottlieb Svendsen expert inom System Center
Jakob är en framstående utvecklare, MVP och instruktör från Coretech A/S. Hans främsta fokus är System Center Suite och System Center Orchestrator.
Janne Hasslöf
Janne Hasslöf expert inom Utveckling, TFS
Janne Hasslöf är ingenjör på Solidify med över 15 års erfarenhet av systemutveckling och med ett starkt fokus på att öka kvalitén i utvecklingsprocesser.
Jeremy Moskowitz
Jeremy Moskowitz expert inom Active Directory, Windows Server
Jeremy är MVP inom Group Policy och internationellt erkänd för sin kunskap inom Windows Servers, Active Directory, Group Policy och fler ämnen inom Windows.
Jesper Fernström
Jesper Fernström expert inom Utveckling, TFS
Jesper Fernström är expertkonsult inom Application Lifecycle Management (ALM) och Microsofts plattform Team Foundation Server (TFS).
Joel Fjordén
Joel Fjordén expert inom Utveckling, Mobilt, Windows Phone
Joel är en extremt begåvad IT-arkitekt och utvecklare med expertkunskaper inom mobila plattformar och inom .NET(WPF/Silverlight).
Johan Arwidmark
Johan Arwidmark expert inom
Johan Arwidmark är en av världens främsta IT-experter med fokus på deployment av Microsofts plattformar och är Microsoft MVP inom Setup & Deployment.
Johan Persson
Johan Persson expert inom Windows Server, SBS, Deployment, Infrastruktur
Johan är MCT och expert inom IT-infrastruktur, främst inom Windows Server, med över 17 års erfarenhet som generalist och problemlösare.
Johan Straarup
Johan Straarup expert inom Utveckling
Johan är en avancerad .Net-utvecklare med djupgående kunskap och erfarenhet av felsökning och debugging och arbetar idag i TrueSec:s expertteam.
Johan Åkerström
Johan Åkerström expert inom PowerShell, Infrastruktur, Powershell
Johan är PowerShell-expert med fokus på att automatisera processer, och jobbar med allt ifrån daglig administration via skalet, skriptad automation, grafiska lösningar till hur man bygger in PowerShell i applikationer och tjänster.
Jörgen Brandelius
Jörgen Brandelius expert inom System Center, Windows Server, Deployment, Infrastruktur
Jörgen Brandelius arbetar som seniorkonsult på TrueSec AB med expertkunskaper i att bygga privata moln med hjälp av System Center och Hyper-V.
Kaido Järvemets
Kaido Järvemets expert inom
Kaido är en avancerad utvecklare med spetskunskaper inom Microsoft System Center Configuration Manager (SCCM) och PowerShell-lösningar.
Kent Agerlund
Kent Agerlund expert inom System Center
Kent är Chief System Management Achitect på Coretech med MVP-status inom SCCM. Som internationellt erkänd expert inom området har han författat flera böcker. OBS! English courses!
Kent Nordström
Kent Nordström expert inom Säkerhet, Forefront
Kent är en seniorkonsult med Microsoft Forefront som expertisområde. Han är både MCT och är medlem i Microsoft Extended Expert Team.
Kirk Pepperdine
Kirk Pepperdine expert inom
Kirk är specialist på Java, med över 20 års erfarenhet inom samtliga aspekter från arkitektur och prestandaoptimering till utveckling och anpassningar. Han utnämndes 2006 till Java Champion.
Kåre Rude Andersen
Kåre Rude Andersen expert inom System Center
Kåre är seniorkonsult och expert på området System Center Operations Manager. Han är även expertinstruktör hos LabCenter. Kåre är idag anställd på Coretech i Danmark.
Magnus Mårtensson
Magnus Mårtensson expert inom Utveckling, Windows Azure
Magnus Mårtensson är Norra Europas första Windows Azure MVP och dessutom Windows Azure Insider. Hans stora passion är att dela med sig utav och få ny kunskap om teknik, arkitektur och kodning.
Magnus Timner
Magnus Timner expert inom TFS
Magnus är konsult och instruktör med 20 års erfarenhet inom systemintegration, bland annat inom utredningar och förstudier, teknisk projektledning, kommunikation samt systemutveckling.
Marcus Murray
Marcus Murray expert inom Säkerhet, Skadlig kod
Marcus är en internationellt erkänd säkerhetsexpert och seniorkonsult hos TrueSec. Han är flerfaldigt belönad Microsoft MVP och en frekvent anlitad föredragshållare på event världen över.
Marcus Olsson
Marcus Olsson expert inom Utveckling, SQL Server, Infrastruktur
Marcus är seniorkonsult med främsta expertis inom SQL och .Net-produkter, vilka han har arbetat med sedan 1991.
Markus Lassfolk
Markus Lassfolk expert inom Säkerhet, Windows Azure, Active Directory, System Center, PowerShell, Windows Server, Infrastruktur
Marcus är en av Europas främsta experter inom avancerad felsökning med fokus på proaktiv övervakning och incidenthantering.
Mathias Olausson
Mathias Olausson expert inom Utveckling, Windows Azure, TFS
Mathias är MVP och seniorkonsult med spjut-spetskompetens inom Microsoft Visual Studio ALM, med fokus på att effektivisera utvecklingsteam genom förbättrade processer och verktygsstöd.
Mats Hultgren
Mats Hultgren expert inom System Center
Mats är seniorkonsult på AddLevel med över 15 års erfarenhet inom de flesta IT-områden och Microsoft-miljöer, både som tekniker och lösningsarkitekt.
Michael Yarichuk
Michael Yarichuk expert inom Utveckling
Michael är en erfaren systemutvecklare med bakgrund i utveckling av applikationer inom den finansiella sektorn.
Mikael Bohlin
Mikael Bohlin expert inom SQL Server, Infrastruktur
Mikael Bohlin jobbar inom försvarsmakten med inriktning mot SQL Server och SharePoint Server med över tio års erfarenhet inom områdena.
Mikael Nyström
Mikael Nyström expert inom Active Directory, Windows Client, Windows Server, SBS, Deployment, Infrastruktur
Mikael är Microsoft MVP i Setup/deployment och seniorkonsult hos TrueSec, med mycket bred kompetens. Han är en internationellt erkänd expert och frekvent anlitad föredragshållare på event världen över.
Niklas Goude
Niklas Goude expert inom Säkerhet, PowerShell, Infrastruktur, Powershell
Niklas är PowerShell MVP och Sveriges i särklass främsta expert på PowerShell och är medförfattare till ett antal böcker inom området.
Peter Oreland
Peter Oreland expert inom TFS
Peter är expertkonsult med brinnande intresse för test och kvalitetssäkring. Han har stor erfarenhet av hela testprocessen och har jobbat som testledare, testautomatiserare, testanalytiker bland annat.
Richard Ulfvin
Richard Ulfvin expert inom System Center, Infrastruktur
Richard är en av Sveriges främsta experter på hantering av IT-miljöer baserade på Microsofts operativsystem med över tio års erfarenhet av implementationsprojekt.
Robert Hedblom
Robert Hedblom expert inom System Center, Infrastruktur
Robert är seniorkonsult på Lumagate, expert och MVP inom System Center Data Protection Manager. Han är med i samtliga TAP-program kring DPM och även författare till en bok i ämnet.
Shanti Lindström
Shanti Lindström expert inom Säkerhet, Skadlig kod
Shanti Lindström är en framgångsrik säkerhetsexpert med kunskaper inom främst Microsoft Windows. Shanti jobbar uteslutande med penetrationstester och utbildning inom penetrationsteknik.
Steinar Andersen
Steinar Andersen expert inom SQL Server, Infrastruktur
Steinar är CEO och seniorkonsult hos SQL Service AB med fokus på SQL Administration i alla dess former, ett expertområde han starkt brinner för!
Thomas Lee
Thomas Lee expert inom PowerShell, Infrastruktur, Powershell
Thomas är PowerShell-veteran och 17-faldigt belönad Microsoft MVP som reser välden över för att hålla utbildningar och föreläsa inom främst PowerShell och Lync Server.
Tiberiu Covaci
Tiberiu Covaci expert inom Utveckling, Windows Azure
Tiberiu är Windows Azure MVP och seniorkonsult. På LabCenter håller han labb inom .Net utveckling, men han är en frekvent anlitad föredragshållare på olika events världen över.
Tim Pierson
Tim Pierson expert inom Säkerhet, Infrastruktur
Tim är en världskänd instruktör och konsult inom IT-säkerhet och virtualisering. Med över 25 års erfarenhet och närmare 30 certifieringar från Cisco, EG-rådet, Microsoft och Novell är han en mycket eftertraktad talare vid bl.a. Infosec World och Innatech.
Tommy Clarke
Tommy Clarke expert inom Office 365, Lync
Tommy är marknadens främsta inom Unified Communications och norra Europas enda MCSM: Communication. Han har tagit de flesta Microsoft-certifieringarna och utbildar inom Microsoft Office 365 samt Lync Server.
Wally Mead
Wally Mead expert inom System Center, Infrastruktur
Wally är en välkänd expert bland IT-proffs för hans 20-åriga arbete med ConfigMgr. Han är även rankad Top Speaker och instruktör på stora Microsoft-event världen över.