Richard Ulfvin expert inom System Center, Infrastruktur
Richard Ulfvin
Mathias Olausson expert inom Utveckling, Windows Azure, TFS
Mathias Olausson
Robert Hedblom expert inom System Center
Robert Hedblom
Fredrik Jonsson expert inom Säkerhet, Active Directory, Infrastruktur, Powershell
Fredrik Jonsson
Björn Brolin expert inom Säkerhet, Skadlig kod
Björn Brolin
Kaido Järvemets expert inom
Kaido Järvemets
Markus Lassfolk expert inom Säkerhet, Windows Azure, Active Directory, System Center, PowerShell, Windows Server, Infrastruktur
Markus Lassfolk
Tim Pierson expert inom Säkerhet, Infrastruktur
Tim Pierson
Jesper Fernström expert inom Utveckling, TFS
Jesper Fernström
Johan Åkerström expert inom PowerShell, Infrastruktur, Powershell
Johan Åkerström
Jakob Gottlieb Svendsen expert inom System Center
Jakob Gottlieb Svendsen
Kent Agerlund expert inom System Center
Kent Agerlund
Mikael Nyström expert inom Active Directory, Windows Client, Windows Server, SBS, Deployment, Infrastruktur
Mikael Nyström
Tommy Clarke expert inom Office 365, Lync
Tommy Clarke
Fabio Viggiani expert inom Säkerhet, Utveckling
Fabio Viggiani
Kirk Pepperdine expert inom
Kirk Pepperdine
Steinar Andersen expert inom SQL Server, Infrastruktur
Steinar Andersen
Peter Oreland expert inom TFS
Peter Oreland
Kent Nordström expert inom Säkerhet, Forefront
Kent Nordström
Christian Ståhl expert inom Sharepoint
Christian Ståhl
Göran Husman expert inom Sharepoint, Office 365
Göran Husman
Peter Karpinski expert inom Sharepoint, Utveckling, Office 365
Peter Karpinski
Daniel Gustafsson expert inom
Daniel Gustafsson
Hasain Alshakarti expert inom Säkerhet, PKI & Certifikat
Hasain Alshakarti
Thomas Lee expert inom PowerShell, Infrastruktur, Powershell
Thomas Lee
Magnus Timner expert inom TFS
Magnus Timner
Johan Arwidmark expert inom
Johan Arwidmark
Mikael Bohlin expert inom SQL Server, Infrastruktur
Mikael Bohlin
Mats Hultgren expert inom System Center
Mats Hultgren
Shanti Lindström expert inom Säkerhet, Skadlig kod
Shanti Lindström
Johan Straarup expert inom Utveckling
Johan Straarup
Erwin van Hunen expert inom Sharepoint
Erwin van Hunen
Magnus Mårtensson expert inom Utveckling, Windows Azure
Magnus Mårtensson
Tiberiu Covaci expert inom Utveckling, Windows Azure
Tiberiu Covaci
Joel Fjordén expert inom Utveckling, Mobilt, Windows Phone
Joel Fjordén
Marcus Murray expert inom Säkerhet, Skadlig kod
Marcus Murray
Marcus Olsson expert inom Utveckling, SQL Server, Infrastruktur
Marcus Olsson
Håkan Winther expert inom Utveckling, SQL Server
Håkan Winther
Johan Persson expert inom Windows Server, SBS, Deployment, Infrastruktur
Johan Persson
Andrés Nyman expert inom Windows Client, Windows Server, Infrastruktur
Andrés Nyman
Johan Zetterström expert inom Säkerhet
Johan Zetterström
Kåre Rude Andersen expert inom System Center
Kåre Rude Andersen
Informator expert inom
Informator
Janne Hasslöf expert inom Utveckling, TFS
Janne Hasslöf
Iris Classon expert inom Utveckling
Iris Classon
Niklas Goude expert inom Säkerhet, PowerShell, Infrastruktur, Powershell
Niklas Goude
Jeremy Moskowitz expert inom Active Directory, Windows Server
Jeremy Moskowitz
LabCenter i Social Medier