Mikael Nyström expert inom Active Directory, Windows Client, Windows Server, SBS, Deployment, Infrastruktur
Mikael Nyström
Kåre Rude-Andersen expert inom System Center
Kåre Rude-Andersen
Hasain Alshakarti expert inom Säkerhet, PKI & Certifikat
Hasain Alshakarti
Kent Agerlund expert inom System Center, Windows Server, Infrastruktur
Kent Agerlund
Robert Hedblom expert inom System Center, Infrastruktur
Robert Hedblom
Björn Brolin expert inom Säkerhet, Skadlig kod
Björn Brolin
Marcus Murray expert inom Säkerhet, Skadlig kod
Marcus Murray
Peter Löfgren expert inom PowerShell, Windows Client, Windows Server, Deployment, Infrastruktur
Peter Löfgren
Mattias Lehmus expert inom Azure, Office 365, System Center, Windows Client, Windows Server, Deployment, Infrastruktur
Mattias Lehmus
Markus Lassfolk expert inom Azure, Active Directory, System Center, PowerShell, Windows Server, Infrastruktur
Markus Lassfolk
Johan Arwidmark expert inom System Center, Windows Server, Deployment, Infrastruktur
Johan Arwidmark
Maurice Daly expert inom Active Directory, Office 365, PowerShell, Windows Server, Deployment, Infrastruktur
Maurice Daly
Jordan Benzing expert inom
Jordan Benzing
Kaido Järvemets expert inom Säkerhet, System Center, PowerShell
Kaido Järvemets
Informator expert inom
Informator
Fabio Viggiani expert inom Säkerhet, Utveckling
Fabio Viggiani
Jörgen Brandelius expert inom System Center, Windows Server, Deployment, Infrastruktur
Jörgen Brandelius
Johan Åkerström expert inom PowerShell, Infrastruktur
Johan Åkerström
Jens Nilsson expert inom Office 365, Exchange, Lync, Infrastruktur, Skype for Business
Jens Nilsson
Alexander Andersson expert inom Säkerhet, Skadlig kod
Alexander Andersson
Fredrik Jonsson expert inom Säkerhet, Active Directory, PowerShell, Infrastruktur
Fredrik Jonsson

Vad är LabCenterLabCenter är den neutrala mötesplatsen och oberoende utbildaren för dig som arbetar professionellt med avancerad IT. Vi är pusselbiten som för samman teknikpassionerade IT-proffs, utvecklare, teknikleverantörer och företag i syfte att tillsammans ta del av den senaste utvecklingen och skapa morgondagens lösningar inom IT genom utbildning, event och kunskapsspridning. 

 
Konceptet LabCenter
Behovet av en neutral plattform där IT-experter och leverantörer möts för att tillsammans utvärdera, utveckla och öka sin kompetens runt ny teknik, har aldrig varit större än idag!
 
I LabCenters välutrustade kurslokaler håller branschledande profiler kurser och IT-utbildningar inom avancerad IT-säkerhet, infrastruktur och utveckling. Sedan 2006 har vi under ett unikt koncept satt praktiskt labbande i fokus, utvärderar och testar den senaste tekniken hands-on.
 
Idén med LabCenter är att verka som en neutral plattform och möjliggöra samarbeten över gränserna där alla är välkomna för att ta sin kompetensnivå ett steg längre. Verksamhetens utformning kan liknas vid en community i verkligheten där vi gemensamt bidrar till ökad utveckling för IT-proffs genom ett kreativt forum för kunskapsutbyte. 
 
LabCenter tar ny teknik till marknaden
Det ständiga flödet av ny teknik gör att vi behöver se vad som finns tillgängligt på marknaden, ta ställning till vad vi bör agera på och har ett värde för verksamheten.  
 
Generös kunskapsdelning med plats för fler
IT-säkerhet och infrastruktur är områden vi fokuserat på över tid. Vi ser nu ett växande intresse på utvecklarsidan och IT-strategiska frågor och där stärker vi vårt utbud och välkomnar nya experter och samarbetspartners. En naturlig följd av marknadsutvecklingen. 
 
Vi speglar marknadens fantastiska möjligheter tillsammans
Transformationen som pågår för fullt skapar utrymme för nya aktörer och lösningar. Vi håller kvar vårt fokus på det tekniska perspektivet, delar och coachar i frågor kring transformation, IT-säkerhet och nya EU direktiv och förordningar. Vi knyter de bästa experterna till oss för att åstadkomma bästa nytta och utveckling för vår kunder.
 
Vi välkomnar nya aktörer och kunskaper till vår mötesplats, nya experter som tolkar och delar kunskap med en målgrupp som använder teknik som möjliggörare till nya lösningar på både gamla och nya problem.
 
Vill du dela eller söka kunskap om ny teknik?
  • Är du intresserad av att dela kunskap och/eller hålla labbar hos oss? 
  • Har du ny teknik som du vill ta till marknaden och söker ett företag som vill hjälpa till med hur:et och operativt hjälpa er att driva detta?
  • Söker du hjälp att lösa utmaningar kring intern eller extern kompetensutveckling?
  • Söker du talare inom teknik?
 
Kontakta oss för mer information:

Michael Schebesta - om nya experter
michael.schebesta@labcenter.se

Patrik Sandqvist - förfrågningar, utbildningar & talare
patrik.sandqvist@labcenter.se