Mårten Thomasson expert inom Säkerhet, PKI & Certifikat
Mårten Thomasson
Aleksandar Nikolic expert inom PowerShell
Aleksandar Nikolic
Björn Brolin expert inom Säkerhet, Skadlig kod
Björn Brolin
Fabio Viggiani expert inom Säkerhet, Utveckling
Fabio Viggiani
Robert Hedblom expert inom System Center, Infrastruktur
Robert Hedblom
Magnus Mårtensson expert inom Utveckling, Windows Azure
Magnus Mårtensson
Håkan Winther expert inom Utveckling, SQL Server
Håkan Winther
Stefan Ivarsson expert inom Säkerhet, Skadlig kod, Utveckling
Stefan Ivarsson
Markus Lassfolk expert inom Säkerhet, Windows Azure, Active Directory, System Center, PowerShell, Windows Server, Infrastruktur
Markus Lassfolk
Fredrik Jonsson expert inom Säkerhet, Active Directory, PowerShell, Infrastruktur
Fredrik Jonsson
Mikael Nyström expert inom Active Directory, Windows Client, Windows Server, SBS, Deployment, Infrastruktur
Mikael Nyström
Kåre Rude-Andersen expert inom System Center
Kåre Rude-Andersen
Göran Husman expert inom Sharepoint, Office 365
Göran Husman
Kent Agerlund expert inom System Center, Windows Server, Infrastruktur
Kent Agerlund
Informator expert inom
Informator
Marcus Murray expert inom Säkerhet, Skadlig kod
Marcus Murray
Jakob Gottlieb-Svendsen expert inom System Center
Jakob Gottlieb-Svendsen
Kent Nordström expert inom Säkerhet, Forefront
Kent Nordström
Jeremy Moskowitz expert inom Active Directory, Windows Server, Infrastruktur
Jeremy Moskowitz
Daniel Ulrichs expert inom Säkerhet, Active Directory, Infrastruktur
Daniel Ulrichs
Daniel Gustafsson expert inom Office 365, Exchange, Lync, Infrastruktur, Skype for Business
Daniel Gustafsson
Mikael Bohlin expert inom SQL Server, Infrastruktur
Mikael Bohlin
Arrow expert inom
Arrow
Mathias Olausson expert inom Utveckling, Windows Azure, TFS
Mathias Olausson
Henrik Garpenrud expert inom Office 365, Exchange, Lync, Infrastruktur, Skype for Business
Henrik Garpenrud
Jakob Knutsson expert inom System Center, Infrastruktur
Jakob Knutsson
Joel Fjordén expert inom Utveckling, Mobilt, Windows Phone
Joel Fjordén
Hasain Alshakarti expert inom Säkerhet, PKI & Certifikat
Hasain Alshakarti
Kaido Järvemets expert inom System Center, PowerShell
Kaido Järvemets
Johan Åkerström expert inom PowerShell, Infrastruktur
Johan Åkerström
Jens Nilsson expert inom Office 365, Exchange, Lync, Infrastruktur, Skype for Business
Jens Nilsson
Jörgen Brandelius expert inom System Center, Windows Server, Deployment, Infrastruktur
Jörgen Brandelius
Tiberiu Covaci expert inom Utveckling, Windows Azure
Tiberiu Covaci
Peter Löfgren expert inom Windows Client, Windows Server, Deployment, Infrastruktur
Peter Löfgren
Richard Ulfvin expert inom System Center, Infrastruktur
Richard Ulfvin
Jesper Fernström expert inom Utveckling, TFS
Jesper Fernström
Mats Hultgren expert inom Säkerhet, System Center
Mats Hultgren
Thomas Lee expert inom PowerShell, Infrastruktur
Thomas Lee
Johan Persson expert inom Windows Client, Windows Server, SBS, Deployment, Infrastruktur
Johan Persson
Johan Arwidmark expert inom System Center, Windows Server, Deployment, Infrastruktur
Johan Arwidmark

Security
Infrastructure
Powershell


 

Workshop i strategisk informationssäkerhet
Tillsammans med AddLevels experter får ni insikt i hur ni påverkas av lagkraven i EUs dataskyddsförordning och hur ni strategiskt hanterar dagens avancerade hot.
PowerShell v5 - Workshop
En fullspäckad heldagsworkshop för att bekanta er med PowerShell och snabbt komma igång med praktiska övningar som underlättar vardagen för IT-administratörer. Dagen leds av experter från Addlevel!
Hälsocheck kring Strategisk Informationssäkerhet
Addlevels säkerhetskonsulter genomför tillsammans med er en hälsocheck kring Strategisk Informationssäkerhet.
Fasttrack kring kravarbete för Informationssäkerhet
Med dagens hotbilder är ett gediget kravarbete kring informations-säkerhet ett måste. Addlevel fasttrack hjälper er igång med arbetet kring informationssäkerhet på ett strukturerat sätt.
Executive Security Briefing
Heldagsworkshop för VD och ledningsgrupper om IT-säkerhet med säkerhetsprofilen Marcus Murray från TrueSec.
EUs dataskyddsförordning
Hur kommer EUs nya lag om skydd av persondata, som träder i kraft i maj 2018, att påverka ert företag och varför har den kommit till?