Fler IT-säkerhetsrisker när du jobbar hemifrån

När allt fler människor jobbar istället för på kontoret hemifrån ökar antalet IT-säkerhetsrisker. Hackare kan utnyttja alla uppenbara svagheter i ditt hemnätverk för att göra intrång och utsätta dig för en rad hot, vilka bland är följande:

  • Denial-of-service (DoS) attack
  • Lösenordsattack
  • Man-in-the-middle attack
  • Phising
  • Skadliga programvara
  • SQL-injektion

Distansarbetare är måltavlor

Faktum är att hackare inte bara är intresserade av att göra intrång i databaser hos bolag och myndigheter. Även om informationen i dessa databaser är lockande vet hackarna också att deras IT-säkerhet i allmänhet är bättre. Hemnätverk är å andra sidan enklare måltavlor för hackare att komma åt och göra intrång i – inte minst på grund av att distansarbetaren är intet ont anande om en sådan attack. Även om mängden känslig information i hemnätverket är minimalt kan det ändå finnas vissa kritiska uppgifter som hackaren kan utnyttja. I värsta fall kan hackaren komma åt organisationens känsligaste information genom denna väg.

Läs vidare för att titta närmare säkerhetsriskerna med distansarbete!

Topp 3 säkerhetsbrister med distansarbete

1. Hemnätverkets inställningar är osäkra – Oftast har hemnätverk en otillräckligt säker standardkonfiguration för att komma åt känslig företagsinformation. Inte sällan saknas det förebyggande åtgärder som antivirus, brandväggar och krypterade anslutningar via virtuella privata nätverk.

2. Flera olika enheter brukar användas – Risken med att jobba hemma är att distansarbetare ofta använder mer än en enhet för att jobba med arbetsrelaterad information. Det här gör det svårare att skydda känslig information eftersom varje enhet är en potentiell måltavla för intrång.

3. Distansarbete leder till ökad fildelning via internet – Till skillnad mot arbetsplatsen där alla använder säker nätverkskommunikation och kan kommunicera via intranätet, så är distansarbetaren beroende av internet för att utbyta information. Detta utgör en stor risk eftersom hackare också kan komma åt internet och komma åt känslig information som delas där.