IT-säkerhet

IT-säkerhet är minst sagt ett brett område och samlar en mängd tekniker och hotbilder. För att ge en liten inblick i såväl hotbilder som säkerhetsarbete har vi samlat tre sidor under denna kategori.

Säkerhetsprogram

Idag kretsar en stor del av säkerhetsarbetet kring mjukvara som olika företag utvecklar. För att läsa mer om olika typer av säkerhetsprogram kan du läsa mer på vår sida med samma titel.

IT-labbar

Labbar är en vanlig del i säkerhetsarbetet. Genom att laborera med en mängd olika programvaror och tekniker kan deltagaren få en mer utvecklad förståelse för IT-säkerhet.

Cybersäkerhet

Cybersäkerhet är en underkategori av informationssäkerhet där man specifikt behandlar säkerhet med uppkopplade enheter. Området har vuxit explosionsartat och är idag hetare än någonsin