Cybersäkerhet

Cybersäkerhet blir för varje dag allt viktigare i samhället. Faktum är att cirka 95 procent av alla cybersäkerhetsbrott beror på mänskliga fel och misstag. Hackare riktar in sig på den svagaste länken som oftast sker där du som minst anar det. Inte nog med det, det tar i genomsnitt nästan sex månader innan de flesta företag ens upptäcker ett dataintrång.

Läs vidare för att läsa om vikten av cybersäkerhet och vad det innebär.

Cybersäkerhet är av högsta vikt

Cybersäkerhet är utan tvekan viktigt eftersom datorer med internetanslutning blivit en så grundläggande del i det moderna samhället. Det är svårt att föreställa sig hur samhället skulle fungera utan cybersäkerhet idag, allt från bankärenden och shopping till chattar och sociala medier är beroende av skydd mot hackare. Annars riskerar konton och känslig information hamna i fel händer. I själva verket finns det ett lagkrav på cybersäkerhet och lämpliga åtgärder för att skydda personuppgifter med Dataskyddsförordningen (GDPR). Bristande säkerhetsåtgärder kan leda till höga böter.

Det finns ett antal effektiva sätt att jobba med cybersäkerhet och förhindra intrång, vilka är följande:

  • Använda starka lösenord och kryptering. Stark kryptering bör användas för känslig information som lagras och överförs. Samma sak gäller för lösenord som behöver vara säkra.
  • Gör riskbedömningar. Identifiera och rangordna företagets tillgångar baserat på konsekvenserna om tillgången äventyras. På så vis vet du vilka tillgångar som ska prioriteras i dina säkerhetsåtgärder.
  • Säkerhetskopiera. Se till att ha en backup på databasen och på all känslig data. Risken är annars att all data går förlorad efter ett potentiellt dataintrång.
  • Träning och utbildning i cybersäkerhet. Att anlita IT-proffs och utbilda anställda ökar medvetenheten om cybersäkerhet och minskar risken för misstag.
  • Uppdatera. Uppdatera alltid programvara och säkerställ att den senaste versionen används.

Skillnaden mellan cybersäkerhet och informationssäkerhet

Det händer ofta att cybersäkerhet förväxlas med informationssäkerhet, dock är det två olika saker. Cybersäkerhet fokuserar på att skydda datorer och enheter från skador av obehöriga. Informationssäkerhet är ett bredare fält som handlar om att skydd all typ av information i såväl digital form som pappersform.