Frågor & Svar

Här finner du frågor och svar kring det mesta runt och kring IT-säkerhet.

Vad är ett datorvirus?

Datorvirus är ett klassiskt exempel på skadlig kod, som många har mött under sina dagar på internet. Här hittar du mer information om fenomenet datorvirus, och hur du kan undvika det.

Informationsteknik

Informationsteknik är det bredaste begreppet inom informationssäkerhet, som inbegriper alla tekniker för att säkra information. Det kan alltså vara såväl fysiskt, som digitalt.

Vad innebär IT-säkerhet?

IT-säkerhet innefattar alla typer av säkerhetsarbeten som syftar till att skydda information. Här kan du läsa mer om IT-säkerhet, och hur man kan gå till väga för att säkra sin information.