Vad innebär IT-säkerhet?

IT-säkerhet handlar om datasäkerhet och om att skydda informationens integritet och tillgänglighet. Det innebär att skydda datorer från dataintrång, hackers och skadlig programvara – ja, allting som har syfte att stjäla information eller skada datorn på något sätt.

IT-avdelningen kan därför vara en av de viktigaste delarna i ett företag med syftet att säkerställa skyddet mot online hot. De kan snabbt upptäcka säkerhetsbrister och åtgärda dessa innan din känsliga information hamnar i fel händer.

Skydda datorer med grundläggande säkerhetsåtgärder

Även om du inte själv är ett IT-proffs finns det ett antal grundläggande åtgärder du kan ta för att skydda datorer, vilka är följande:

  • Antivirusprogram. Genom att installera antivirus- och säkerhetsprogram på en dator kan skadlig kod detekteras automatiskt och tas bort.
  • Backup. Du skyddar dig och ditt företag från dataförlust genom att säkerhetskopiera data. Du kan välja mellan externa minnen och molntjänster.
  • Brandvägg. Aktivera datorns brandvägg för att blockera all skadlig trafik från internet.
  • Kryptering. Se till att hålla känslig information krypterad för att skydda den från att läsas eller missbrukas av obehöriga.
  • Starka lösenord. Starka lösenord på datorer förhindrar hackers och andra obehöriga loggar in och kommer åt filer.
  • Uppdateringar. Uppdateringar görs inte av vilken anledning som helst, utan inte sällan är det viktiga säkerhetsuppdateringar som görs för att skydda mot nya sårbarheter.
  • Automatiskt lås. Konfigurera varje dator för att automatiskt låsas efter en stunds inaktivitet.

IT-säkerhet är involverat i allt

Numera är IT-säkerhet involverat i allt med tanke på vilken betydelse datorer, enheter och mobiltelefoner har fått världen över. På några decennier har internet och snabbare bredband förändrat dramatiskt hur IT distribueras och hanteras.

Inte minst gör variationen av enheter, mobiltelefoner och molnbaserade tjänster att data kan spridas otroligt snabbt. Den snabba tekniska utvecklingen gör att de traditionella sätten att hantera IT-säkerhet också förändras kontinuerligt och behöver anpassas.