Vad är ett datavirus?

Datavirus är knappast någon ny företeelse, utan är en av många skadliga koder som har funnits i decennier ända sedan 1971 då första dataviruset skapades. Ett datavirus kännetecknas av att det automatiskt sprids mellan system och ändrar hur datorn fungerar. Det kopierar sig själv till andra program genom att skapa egna filer på den infekterade datorn och kan då orsaka skada och stjäla information. Den goda nyheten är att det finns metoder för att skydda dig och upptäcka tecken på datavirus. Läs vidare för att titta närmare på dessa tecken!

Hur du upptäcker tecken på datavirus

Eftersom det finns tusentals datavirus på internet kan symptomen på en infekterad dator variera kraftigt. Även om alla datavirus inte är programmerade för att göra samma sak finns det några symptom att hålla kolla på , vilka är följande:

  • Datorns prestanda. Om din dators prestanda plötsligt förändras och går långsammare än tidigare kan det vara ett datavirus.
  • Frekventa kraschar. En dator med oväntade kraschar och fel kan bero på datavirus som är dåligt programmerade.
  • Mejlutskick från ditt e-postkonto. Ännu ett tydligt tecken på datavirus är när det skickas mejl från ditt e-postkonto till alla dina kontakter. Det här är ett sätt för dataviruset att spridas genom dina kontakter.
  • Okända program. Om du ser nya program på datorn som du inte kommer ihåg kan det vara tecken på datavirus.
  • Popup-fönster. Ett tydligt tecken på datavirus är att du börjar se ovanligt många popup-fönster i din webbläsare. Ironiskt nog kan dessa popup-fönster varna dig för datavirus och be dig att installera antivirusprogram.

Den gemensamma nämnaren för datavirus

Den gemensamma nämnaren för datavirus är att det handlar om någon som medvetet eller omedvetet sprider skadlig kod. Oavsett om dataviruset sprids via en e-postbilaga eller när du besöker en infekterad webbsida, så kan det skada systemet på flera olika sätt. Vissa datavirus börjar radera filer eller inaktivera viktiga funktioner medan andra ligger vilande tills något utlöser den skadliga koden.