Vad är informationsteknik?

Modern informationsteknik (IT) är resultatet av decennier av innovation och själva termen informationsteknik uppträdde för första gången 1958 i Harvard Business Review. Vad är egentligen informationsteknik? Informationsteknik avser en samling tekniker som innefattar hårdvara, programvara, system, kommunikation och andra överlappande tekniker som används för att hantera data. Med andra ord avser det allt som rör datateknik. Tack vare all innovation inom informationsteknik är det numera möjligt att skapa, lagra, bearbeta, utbyta data och inte minst ansluta sig till internet.

Läs vidare för att veta mer informationsteknik och vilka viktiga funktioner det har i samhället!

5 viktiga funktioner och fördelar med informationsteknik

Modern informationsteknik har en rad viktiga funktioner och fördelar som listas här:

  • Inkluderar. Effektiviserar utbildningssystemet och gör det enklare och mer lättillgängligt. Numera kan människor från de mest avlägsna platserna studera på distans med hjälp av informationsteknik.
  • Möjliggör direktkommunikation. Modern informationsteknik har ersatt den traditionella tekniken att kommunicera via brev, telegram och dyra telefonsamtal. Det har aldrig varit så enkelt att skicka direktmeddelanden och dela innehåll med människor från hela världen.
  • Lönsamhet. Bidrar till snabb ekonomisk utveckling genom bland annat e-handelsbranschen och kryptovalutor.
  • Moderniserar. Bygger ut digitaliseringen av internationella bolag, myndigheter och offentliga organisationer.
  • Ökar tryggheten. Polisen och rättsväsendet kan mycket enklare förebygga, utreda och lösa brott.

Vikten av IT-säkerhet har aldrig varit viktigare

En förutsättning för en välfungerande IT-miljö är IT-säkerhet för att skydda datorsystem och identifiera potentiella problem. IT-proffs ser till att informationstekniken är säker och skyddad från potentiella intrång eller hackers. Med tanke på informationsteknikens skiftande användning behöver IT-proffs kunna behärska brandväggar, databaser, nätverk, programmering och inte minst IT-säkerhet. Nyckeln är att vara uppmärksam på varningstecken och reagera snabbt på externa intrång eller datavirus. Med tanke på att informationsteknik och IT-säkerhet överlappar varandra krävs det kunskaper om båda områden för att skyddar ditt datorsystem och nätverk.